Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Termovizní kamery pomáhají snižovat skleníkový efekt

Ti450 - fs6 - z - boku V souladu s nařízením EU č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o F-plynech se průmyslové země dohodly na snížení emisí skleníkových plynů o 80-95 % do roku 2050 (v porovnání s rokem 1990). Globální skleníkový efekt je způsoben mnoha faktory, ale významnými viníky jsou F-plyny: fluorované plyny. Jejich negativní dopad na atmosféru je často více než 1000 krát větší, než v případě uvolnění srovnatelného množství oxidu uhličitého.

Kromě výše uvedených přímých zákazů byly také zavedeny povinné kontroly netěsností. Tyto předpisy určují doporučenou četnost kontrol těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení. Minimální doba uchovávání kontrolní dokumentace je 5 let. Uživatel zařízení je odpovědný za provádění kontrol a přípravu dokumentů.

Způsoby měření

Vzhledem k výše uvedenému je jedním z klíčových aspektů použití takového zařízení, schopnost přesně lokalizovat únik plynu. Jedna metoda, která je populární mezi servisními techniky a údržbářskými pracovníky odpovědnými za detekci chladicího plynu, využívá tzv. „sniffer“ (nos ne „čmuchač). Je to poměrně levné zařízení, ale neumožňuje přesné lokalizování netěsností. Tato detekční zařízení jsou také velmi citlivá na kovové součásti v jejich bezprostřední blízkosti, což negativně ovlivňuje jejich měření.

Termokamery vidí neviditelné  

Dobrou alternativou ke „snifferům“ jsou termovizní kamery, které používají pokročilý software umožňující detekci mírných teplotních změn v průběhu času. Což jsou známky úniku chladicího plynu. 

Jedno takové řešení je termovizní kamera Fluke Ti450 SF6 určená pro detekci plynů SF6 a chladicích plynů, jako jsou:

  • R404A
  • R134A
  • R410A
  • R407C
  • Isceon M029A

Princip detekce termokamerou

Tato kamera má nechlazený microbolometr, který umožňuje detekci infračerveného záření v rozsahu 8-14 mikrometrů. To je také rozsah vlnových délek, ve kterých chladicí plyny vyzařují nejvíce infračerveného záření. Detekce relativně malého úniku je možná díky algoritmu, který porovnává malé změny teploty mezi jednotlivými obrazovými snímky zachycenými kamerou. Toto řešení vám dokonce umožňuje detekovat úniky plynu, které jsou menší než 4,5 kilogramu ztraceného plynu za rok.

Díky použití nechlazeného microbolometru lze kameru použít také k provádění standardní termovizní diagnostiky pro měření rozložení teploty. Kromě toho na rozdíl od chlazených microbolometrů citlivých na všechny druhy vibrací a otřesů, kamera Fluke Ti450 SF6 prošla zkouškou pádem (drop test) – stejně jako standardní termovizní kamery.

Na co si dát pozor

Z praktického hlediska je velmi důležitým aspektem detekce plynů zajištění teplotního rozdílu mezi pozadím a unikajícím plynem, bez ohledu na to, zda používáme kameru s chlazeným nebo nechlazeným microbolometrem. Při těchto měřeních je pozadím obvykle obloha a nejlepší podmínky pro měření jsou při bezoblačné obloze. Za těchto podmínek může teplota oblohy dosáhnout přibližně -50 °C, což zajistí velký rozdíl proti teplotě unikajícího plynu, která je podobná teplotě v bezprostředním okolí. Pokud se měření provádí při oblačné obloze, může být teplota oblohy přibližně + 10 °C, což by mohlo znemožnit detekci malého úniku plynu. Vzhledem k výše uvedenému algoritmu, který používá kamera Fluke Ti450 SF6, je důležité zajistit stabilitu kamery například jejím upevněním na stativ. Připojený objektiv s dvojnásobným zvětšením a digitálním okulárem, připojený ke kameře pomocí kabelu HDMI, zvyšuje citlivost kamery a umožňuje operátorovi detekovat netěsnosti s větší přesností.

Použití objektivu se čtyřnásobným zvětšením s přístrojem Fluke Ti450 SF6 se nedoporučuje. Takový objektiv by snížil průhlednost optického systému a následně jeho tepelnou citlivost. Totéž platí pro infračervená okna: změna průhlednosti může omezit schopnost detekce plynu ve vnitřních rozvodnách.

Kamera Fluke Ti450 SF6 umožňuje záznam radiometrických videozáznamů a pořizování fotografií, což jednak umožňuje prezentovat výsledky měření, ale vidět také vývoj úniku v čase.


Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×