Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Seznamte se s nově zavedenou elektronickou evidencí náhradního plnění

 

Elektronická evidence náhradního plnění, která byla spuštěna 3. října 2017, se řídí novelou zákona o zaměstnanosti č. 327/2017 Sb. Touto novelou se upravila oblast náhradního plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Nové povinnosti přibydou dodavatelům i odběratelům plnění. Z velké části se však změny dotýkají především dodavatelů. Co je důležité vědět?

Notebook - 2386034 - 1920

Přihlášení dodavatele do evidence 

Prvním krokem, který musí dodavatel uskutečnit, je přihlášení do systému, ten bude přístupný pouze registrovaným dodavatelům. Odběratelům ani veřejnosti přístupný nebude. Po registraci dojde k ověření údajů příslušným úřadem práce a k registrování dodavatele. Následně je možné po přihlášení zadat údaje o náhradním plnění.

Jaké informace musí dodavatel zadat do evidence?

  • identifikační údaje odběratele a dodavatele
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
  • cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (náhradním plnění)
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (náhradním plnění)

O zaevidování platby do systému bude odběratel náhradního plnění informovaný automaticky generovaným e-mailem.

Reception - 2507752 - 1920

Co se změní pro odběratele? 

Odběratel sděloval údaje o náhradním plnění po skončení kalendářního roku přílohou k tiskopisu Oznámení o náhradním plnění. Tiskopis je nutné vyplnit i po změně, ale bez povinné přílohy, potřebné údaje budou obsaženy v elektronické evidenci. S odběrateli nově souvisí požadavek na odeslání jedné ze tří přednastavených odpovědí na automaticky vytvořený e-mail, který požaduje ověření dokladu zaneseného dodavatelem do systému po přijetí platby.

Důležité dokumenty související s evidencí

Podrobnější informace o nově zaváděných postupech najdete na stránkách MPSV, důležitý je dokument s názvem Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017 a Evidence náhradního plnění-kontakty a časté odpovědi:

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/novela2017.pdf

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/evidence_np_kontakty_a_dotazy.pdf

 

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×