Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Prodejny se připravují na přísná pravidla GDPR. Co to znamená pro používání bezpečnostních kamer?

25. května 2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation), které sjednotí pravidla na ochranu dat, osobních údajů a soukromí obecně napříč státy Evropské unie. Jak dopadne na bezpečnostní kamery a jejich použití v prodejnách?

Securityagencies

Jasné, přehledné a kompletní informace

Bezpečnostní kamery se rychle rozšiřují do čím dál tím více prodejen, a proto je jejich skloňování v souvislosti s GDPR velmi na místě. Vedle hlavního účelu, kterým je odhalování případných krádeží a prevence kriminality obecně, plní kamerové systémy i další funkce, zejména ty marketingové. Záznamy se používají pro sčítání zákazníků, zobrazují jejich počty v jednotlivých částech dne a podobně, přičemž platí, že se uchovávají jen tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro ochranu personálu a majetku. Marketingová data jsou pak ryze anonymní.

Hlavní pravidlo je v tomto případě informovanost. Zatímco doposud jsme se mnohdy spokojili s cedulí s nápisem „Prostor je monitorován“, s účinností GDPR povinnosti pro majitele prodejen značně narostly a zákazník tak musí mít k dispozici výrazně přesnější informace o zařízeních, která jeho pohyb v obchodě sledují.

Video - camera - 3121655 - 1920

 „Prostor je monitorován kamerovým systémem.“ Co dál?

Kamery v obchodech patří do kategorie výjimek, kde není třeba k uchování záznamu souhlas natáčené osoby. Ten nová právní úprava nevyžaduje v případě, kdy je jeho pořízení a uchování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Mimo obyčejné cedule s obrázkem kamery, případně textového upozornění na její přítomnost, by měl však zákazník nově znát totožnost správce kamerového systému, jakož i jeho kontaktní údaje. Stejně tak by mělo být jasné, pro jaký účel je kamerový záznam zpracován a po jakou dobu bude uchován. Tyto informace musí být veřejně dostupné. Nemusí to být však striktně přímo na místě v obchodě; informace může provozovatel zpřístupnit například na svých webových stránkách. Informační sdělení na místě však musí návštěvníka prodejny jasně informovat o tom, kde přesně tyto údaje nalezne. 

Securityagencies

Vyškolení zaměstnanci nikoliv jako povinnost, ale značná výhoda

Cestou, jak si značně ulehčit možné nepříjemnosti zvídavých a důsledných zákazníků, kteří budou požadovat informace o kamerovém systému, je vyškolený personál. Ten by měl být schopen kvalifikovaně odpovědět alespoň na základní otázky týkající se bezpečnostních kamer v objektu.

 

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×