Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Pátý ročník konference Bezpečná škola 2019 bude opět v Praze

Classroom - 824120 - 1920 Odborníci z oblasti bezpečnosti, školství a státních oborových institucí vás rádi uvidí 23. 5. 2019 v 9:00 - 15:00 hodin v Národní technické knihovně v Praze 6 – Dejvice.

Program konference

08:30 – 09:00  

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09:00 – 09:10  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  

PhDr. Ondřej Andrys, MAE – náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI

Ing. Martin Svoboda – ředitel Národní technické knihovny

Moderátor celého dne: Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert

A/ ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA – NUDNÁ PREVENCE NEBO ADRENALIN KRIZOVÉ UDÁLOSTI?"

Moderátor: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

09:10 – 09:20 

JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

„BEZPEČNÁ ŠKOLA – globální pohled na bezpečnost“

09:20 – 09:35

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola z. s.

Prevence jako základ bezpečnosti aneb zubní kartáček nebo zubařské křeslo?

Školy potřebují systematický přístup, který znají z dalších oblastí bezpečnosti jako je PO a BOZP. Je tento cíl dosažitelný? Naučí se školy vnímat tuto specifickou bezpečnost systematicky, nikoliv jenom jako „hysterickou“ reakci na události ve světě?

09:35 – 09:45

Jitka Sladká, tajemnice Asociace bezpečná škola z. s.

Asociace nabízí ucelený program pro školy.

Od auditu k nácviku „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ a následném nastavení požadovaných parametrů.

09:45 – 09:55

Mgr. Tibor Brečka, MBA – člen a lektor Asociace bezpečná škola, konzultant, lektor a psychoterapeut. 

Varovné signály jako jeden ze základních a opomíjených prvků prevence.

Potlačujeme jejich vnímání? Umíme je vidět a rozpoznat. Asociace se jimi ve svém programu prevence aktivně zabývá.     

09:55 – 10:05

JUDr. Milan Fára, vedoucí oddělení prevence kriminality, Odbor Bezpečnostní ředitel Středočeského kraje

Praktické výstupy z projektu „Ozbrojený útočník ve školském prostředí“ - realizovaném ve Středočeském kraji. Další vývoj práce se školami, nácvikem se školou projekt nekončí.

10:05 – 10:15

Roman Kotilínek, starosta Kraslic

Finance jako klíčový faktor,proč to nejde?

Obejde se zřizovatel bez státu? Je možné řešit bezpečnost škol bez dotací? Praktický výstup města a zřizovatele z projektu „Bezpečná škola“.

10:15 – 10:25

Mgr. Pavel Janus, ředitel ISŠTE Sokolov

Opravdu nelze od žáků vyžadovat režim?

Propojení techniky, režimových opatření a vzdělávání. Zkušenosti se zavedením organizačních opatření a jejich vyžadování od žáků a návštěvníků školy.

10:25 - 10:40 

Panelová diskuse prezentujících

Moderátor: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR 

10:40 – 11:00

COFFEE BREAK (20 min)

B/ NOVINKY V BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH

11:00 – 11:15

Jiří Konečný, ředitel ELKO EP s.r.o. 

„Zdravá škola – jak chytré technologie hlídají prostředí našich dětí“

Ve školních třídách a přednáškových sálech je kladen důraz na dodržení celé řady parametrů, které zásadním způsobem ovlivňují posluchače, jejich soustředěnost a aktivitu během výuky, jde hlavně o řízení kvality vzduchu, chromatičnosti (barevná teplota světla) a požadované intenzity osvětlení a v neposlední řadě, abychom se o naše dětí báli co nejméně, tak je to zabezpečení pomocí senzorů a detektorů (kouřové, pohybové, oken a dveří).

11:15 – 11:30

Ing. Martin Klička, spolumajitel společnosti OMNILINK Services, a.s.

Bezpečnostní technologie vyžadují bezpečnou – zabezpečenou komunikační infrastrukturu

11:30 – 11:45 

Ing. Lukáš Moravec, Project Manager spol. PROFIcomms s.r.o.

Ochrana citlivých dat ve škole a její financování

Zabezpečení citlivých dat a zamezení jejich zneužití. Sběr dat z vnitřní sítě školy a rozpoznání vnitřních hrozeb. Využití kamerové sítě k rozpoznání hrozeb fyzických hrozeb. Následné možnosti financování těchto řešení.

11:45 – 12:00

Radek Zachoval, Product Manager Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies

Představení systému Video Synopse – tedy způsob vyhledávání v kamerových záznamech pomocné sofistikovaných algoritmů.

Současné kamerové systémy zažívají revoluci v oblasti videoanalýz, sofistikovaných detekcí a pokročilých funkcionalit. Základem všeho je ale nepředstavitelné množství dat, které je ukládáno pro pozdější potřeby vyhledávání (doufejme již dnes zajištěno plně v souladu s GDPR). Aby bylo možno opravdu efektivně a sofistikovaně vyhledávat požadované informace v množství uložených dat, je nutné mít k dispozici kvalitní nástroje. Obsah mého vystoupení Vám umožní nahlédnout do možností a způsobů vyhledávání bezpečnostních incidentů a zájmových objektů ve zcela nových souvislostech.

12:00 – 12:15

Panelová diskuse prezentujících

Moderátor: Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert

12:15 – 13:00

OBĚD (45 min)

C/ RIZIKOVÁ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE

Prezentace: 

13:00 – 13:15

Miloslav Lujka, MSc, MBA, Channel Team Leader, Check Point Software Technologies

Bezpečnost 2018: tvrdá data, fakta a čísla

Check Point 2018 Security Report – novinky, vize, trendy a umělá intelligence v Cyber Security

13:15 – 13:30

Ing. Igor Prosecký, jednatel I3 Consultants s.r.o.

GDPR rok poté…, aneb „za 5 min. 12“!

13:30 – 14:00

Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz

Předpremiéra filmu Na hory

Film o tom, co dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu. A rodičům změnit život… Po filmu bude následovat debata s autorem projektu Seznam se bezpečně – Martinem Kožíškem a režisérem Braněm Holičkem.

14:00 – 14:20

Ing. Lucie Časarová, Kraje pro bezpečný internet

Není nám lhostejná bezpečnost na internetu

Studie Microsoftu: Oběti útoků na internetu často své útočníky znají; představení KBPI

14:20 – 14:30

Panelová diskuse prezentujících

Panelisté:

PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství a mládeže Oddělení krajského vzdělávání Olomouckého kraje

Bc. Antonín Kuchař, předseda Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu a zástupce starosty města Kyjov

Julie Helena Szymanská, ambasadorka projektu www.budsafeonline.cz, AVAST

14:30 – 14:50 

COFFEE BREAK (20 min)

D/ BEZPEČNOST A VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

14:50 – 15:05

Plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava

Projekt přípravy obyvatel k obraně státu – realizace na školách v Moravskoslezském kraji

Obsahem příspěvku je nejen objasnění cílů POKOS realizovaného Ministerstvem obrany ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními v ČR, ale zejména sdílení zkušeností ze tří let realizace projektu na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji.  Zde je projekt po uvedenou dobu rozvíjen, jak z hlediska forem vzdělávání a přípravy žáků a studentů, tak i z hlediska obsahu zaměřeného na aktuální bezpečnostní hrozby. Nedílnou součástí úspěšnosti projektu je i úroveň komunikace a spolupráce se školami a samosprávnými celky v kraji. Přednáška nastoluje také otázku zavedení předmětu branné výchovy do škol.          

15:05 – 15:20 

por. Ing. Adam Fuksa, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

por. Ing. Iva Karafiátová, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Hasiči pro školy

Naším motivem k tvorbě tohoto projektu je dlouhodobá absence kvalitního a zároveň komplexního výukového materiálu problematiky Ochrany člověka za mimořádných událostí pro danou cílovou skupinu. Naším cílem je tedy podpora materiálem, který je na vysoké odborné i technické úrovni a bude zdarma v digitální podobě dostupný všem školám

15:20 – 15:35

plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Vzdělávání pedagogů na Pedagogické fakultě JčU – oblast bezpečnostních témat

15:35 – 15:50

Ing. Petra Schwarzová, lektorka a ředitelka Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí

Alternativní zdroje financování

Role ředitele školy není jen v oblasti vzdělávání, ale především v řízení ekonomiky školy a jejího financování v rámci platného legislativního rámce. Zároveň nestačí pouze dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale je třeba vynakládat úsilí na získání nadnormativních (alternativních) zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze „navíc“ pro zatraktivnění a modernizaci výuky. Jednou z možností je i aktivní doplňková činnost školy.

15:50 – 16:00 

Panelová diskuse prezentujících

Moderátor: Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert

08:30 – 17:00 

Prohlídka doprovodné výstavy, individuální jednání se zástupci firem a partnerů.

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×