Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Na držitele zbrojního průkazu se vztahují určitá práva a povinnosti

 

Se zbrojním průkazem jsou spojeny povinnosti a práva, které je nutné dodržovat. Liší se také podle toho, do jaké skupiny patří vydaný zbrojní průkaz.

Secrityagencies

Jaké jsou skupiny zbrojních průkazů

Obecně je zbrojní průkaz veřejnou listinou opravňující k vlastnictví a držení zbraně a střeliva. Oprávnění se liší podle toho, do jaké skupiny patří vystavený zbrojní průkaz. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let.

Skupiny zbrojních průkazů jsou rozděleny podle účelu užívání zbraně a rozsahu oprávnění takto:

A – ke sběratelským účelům

B – ke sportovním účelům

C – k loveckým účelům

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání

E – k ochraně života, zdraví nebo majetku

F – k provádění pyrotechnického průzkumu

  Secrityagencies

Oprávnění

Majitel zbrojního průkazu ze skupiny D může nosit či držet zbraň, ke které má jeho zaměstnavatel průkaz k účelům dané zbrojní licence. Může tak jít o zbraň patřící i do kategorií A, B a C. Ke zbrani může dotyčný nosit a držet odpovídající střelivo. Maximální počet nošených zbraní jsou 2. Zbraň i střelivo nesmí být nošeny viditelně.

Výjimkou jsou strážníci obecní policie, kteří jsou oprávněni k viditelnému nošení zbraně při výkonu povolání. Platí to také pro zaměstnance České národní banky, který zajišťuje ochranu objektů banky. Ten nosí zbraň viditelně pouze při výkonu svých pracovních povinností.

Secrityagencies

Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu?

Povinností držitele zbrojního průkazu je podle § 29 zákon č. 119/2002 Sb. dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se zbraní a střelivem. Také musí zabezpečit zbraň a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení. Na požádání policie musí být schopen předložit zbraň a všechny potřebné doklady ke kontrole. Zbrojní průkaz musí mít u sebe během nošení zbraně či střeliva.

U držitelů zbrojních průkazů patřících do skupiny D nebo F je povinnost podrobit se lékařské prohlídce nejdéle 2 měsíce před datem uplynutí 60 měsíců od vydání zbrojního průkazu. Lékařský posudek se předává policejnímu útvaru a musí být doručen nejpozději v den uplynutí 60 měsíců od vydání zbrojního průkazu, přičemž tento den je vyznačen ve zbrojním průkazu.

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×