Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Jaké pravomoci a oprávnění mají pracovníci bezpečnostních služeb?

Hned na úvod je dobré říci, že pracovníci soukromých bezpečnostních služeb nemají žádné zákonem vymezené speciální pravomoci. Výkon své práce však provádí v rozmezí několika zákonů. Jaká mají oprávnění?

Securityagencies

Preventivní opatření

Bezpečnostní služby jsou využívány na pracovištích za účelem preventivní ochrany majetku zaměstnavatele blíže specifikované v § 248 v zákoně č.262/2006 Sb. V praxi mohou pracovníci bezpečnostní agentury provádět prohlídky zaměstnanců při vstupu a opouštění pracoviště. Osobní prohlídku může na daném člověku vykonávat pouze osoba stejného pohlaví.

Důležité je také to, aby se zaměstnanec bezpečnostní agentury v případě potřeby zachoval tak, aby nedocházelo k újmě či bezdůvodnému obohacení na úkor klienta (zaměstnavatele). V praxi může jít o ostrahu areálu. Opět jde o preventivní činnost, pro kterou je najímána bezpečnostní agentura. Podle § 249 zákona č.262/2006 Sb. jsou po podpisu smlouvy s bezpečnostní agenturou na její pracovníky přenesena oprávnění ze Zákoníku práce, která jinak využívá majitel objektu pro odvrácení škody.

Police - 378255 - 1920

Zásah v krajní nouzi

Pracovníci bezpečnostní agentury mohou zasahovat v krajní nouzi. Jde o situaci, kdy není možné nebezpečí odvrátit jinak než za použití činu, jinak specifikovaného jako trestný, v případě, kdy by následek byl stejně závažný nebo závažnější. Krajní nouze je přímé ohrožení života, zdraví či majetku. Oprávnění pracovníků bezpečnostní agentury vychází z § 28 zák. č.40/2009 Sb. trestního zákoníku.

Nutná obrana

Nutná obrana je podle § 29 zák. č.40/2009 Sb. čin jinak uznávaný jako trestný, ale vykonaný pro odvrácení hrozícího nebezpečí na zájem chráněný trestním zákonem. Může jít o ochranu vlastních zájmů i zájmů druhých osob.

Pro výkon své práce nemohou pracovníci bezpečnostní agentury běžně využívat zbraně či obušek. Mohou je však mít u sebe pro případ nutné obrany. Musí však správně vyhodnotit adekvátní použití v souladu s trestním zákoníkem a zvolit obranu přiměřenou útoku.

Securityagencies

Možnost zadržení osoby podezřelé

Zadržení, tedy omezení osobní svobody, může provést kdokoliv u osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté. Pracovník bezpečnostní agentury může osobu zadržet za účelem zjištění totožnosti, zamezení útěku či k zajištění důkazů. Neprodleně musí zavolat policejní orgán a osobu jim předat. A pokud není předání možné, musí své jednání oznámit policii. Zadržení osoby podezřelé je specifikováno v § 76 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb.

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×