Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Jaké novinky v požární ochraně přinesla novela stavebního zákona se dozvíte na konferenci Požární ochrana 2018

Fire - 89353 - 1920 Pro všechny, co se pohybují v oblasti požární ochrany domů, bytů i komerčních prostor je připraven 27. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2018, která se bude konat 5.-6. září 2018 v aule VŠB – TU v Ostravě. Jejím hlavním tématem bude bezpečnost a průmysl. V odborných sekcích se bude hovořit o dopadech novely stavebního zákona na požární ochranu, o tom, jak jsou přetížena operační střediska, o protivýbuchové ochraně v kontextu průmyslu nebo o vědě a výzkumu v oblasti požární ochrany.

Vzhledem k tomu, že s požární ochranou úzce souvisí i moderní požární systémy (tzv. EPS), bude konference přínosem nejen pro odborníky z řad hasičů, stavařů a požárních techniků, ale také pro ty, co se zabývají montáží elektronické požární signalizace.

Akci pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava, fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., přičemž záštitu nad konferencí převzali primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA, rektor VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmj. Ing. Drahoslav Ryba a Český národní výbor CTIF.

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×