Najděte nejlepšího dodavatele bezpečnostních systémů a služeb

Vybrat firmu

Jak vybrat firmu pro zabezpečení komerčního objektu?

V celé České republice působí několik tisíc bezpečnostních agentur, od malých, lokálních, jen s několika pracovníky, kteří se specializují na jednu službu, až po velké celorepublikově působící společnosti, které nabízejí rozsáhlé portfolio služeb. Pokud přemýšlíte, jak si mezi nimi vybrat, abyste byli spokojeni, možná vám více prozradí následující řádky.

Na jaká kritéria se zaměřit při výběru bezpečnostní agentury

Lokální působnost a znalost oblasti

Prvním důležitým aspektem, ze kterého budete při výběru bezpečnostní agentury vycházet, je lokalita, ve které se nachází objekt, který potřebujete zabezpečit. Bezpečnostní agentura by měla mít reálnou pobočku dostatečně blízko. Více než 40% dotazovaných bezpečnostních agentur poskytuje služby v rámci celé České Republiky a je důležité správně posoudit, zda je Vám bezpečnostní agentura skutečně na dosah nebo zda má veškeré klíčové osoby v kancelářích na druhé straně republiky.

Naše výhoda spočítá v tom, že jsme místní a děláme jen bezpečnostní službu, nic jiného. Nemáme prakticky žádnou fluktuaci, máme stálé zaměstnance, kteří znají perfektně terén.“, uvádí ředitel bezpečnostní agentury ROBES SBS s.r.o. . Vědoma si toho je i bezpečnostní agentura Global Security, která považuje „Lokální působnost a znalost.“ za jednu ze svých klíčových konkurenčních výhod.

- statistiky odpovědí na dotaz týkající se rozsahu působnosti


Zkušenosti a historie

V české republice je evidováno více než 6000 firem a osob, které podnikají v oboru bezpečnostních služeb. Každý rok v tomto oboru vzniká ale i zaniká celá řada firem. Je vhodné vybrat bezpečnostní agenturu, která má jistou tradici a může se prokázat reálnými výsledky a zkušenostmi. V opačném případě je vhodné více prověřovat.

V současné době postrádají bezpečnostní agentury zákon o bezpečnostních službách a proto vznikají různé bezpečnostní služby, které s vidinou zisku nabízejí nekvalitní služby pod cenou korektních agentur a různým způsobem parazitují na práci (svých) zaměstnanců. Není neobvyklé, že i naše společnost přijde díky těmto agenturám o zakázku včetně zaměstnanců, kteří se nejdéle do 3 měsíců vracejí zpět a žádají znovu o zaměstnání.“, uvádí k tématu společnost BARA HK spol.s.r.o..

Zákazník by si měl ověřit, že jde o spolehlivou firmu s tradicí v tomto oboru, která má již nějakou historii.“, dodává vedení společnosti NERO TRADE a.s. - NERO SECURITY.

Bezpečnostní systémy a moderní technologie

Zabezpečení objektu zdaleka není jen o fyzické ostraze. Bezpečnostní agentura by měla do jisté míry zvládat instalaci, obsluhu a servis bezpečnostních systémů. Rozhodně by se neměla bát moderních technologií, které zefektivňují práci a šetří síly pracovníků ostrahy.

Zvládáme chytré a efektivní propojení fyzické ostrahy a moderních technologií. Využíváme moderní techniku, sledujeme nejnovější trendy a hledáme pro zákazníky chytrá řešení. Vyvíjíme vlastní technická řešení.“, uvádí ing. Pavel Mikšátko, ředitel společnosti TOP Security.

Komplexnost služeb a znalost práce s moderními zabezpečovacími systémy dělá mimo jiné podle firmy SKUPINA IPO z agentury silného hráče na trhu. „Bezpečnostní agentura by měla: 1. umět optimálně kombinovat strážné s technickým zabezpečením (v zájmu efektivního a cenově přijatelného systému ostrahy), 2. mít silnou zaměstnaneckou základnu (kvalitní a kvalifikované strážné), 3. být pojištěna proti zaviněným škodám ve střeženém objektu (s pojistným limitem kryjícím celou škodu).“.

Zaměstnanci bezpečnostní agentury

Firma je silná tak, jak je silný její nejslabší zaměstnanec. Je důležité si uvědomit, že o zabezpečení Vašeho objektu se budou starat především zaměstnanci bezpečností agentury, kterou vyberete.

Je vhodné mít přehled o tom, jak bezpečností agentura odměňuje své pracovníky a jakou formou jsou lidé v bezpečnostní agentuře zaměstnáni. „Mimo jiné by mě při výběru bezpečnostní agentury zajímalo odměňování pracovníků ostrahy za práci a smluvní poměr mezi zaměstnanci a firmou. Určitě bych neupřednostnil firmu, která zaměstnává své pracovníky na dohody o provedené práci, což sice může cenu za hodinu ostrahy snížit, ale je to tím, že neodvádí (neplatí) za zaměstnance, jako při klasické pracovní smlouvě.“ uvádí Jozef Balog, obchodní ředitel DIOL SECURITY.

V neposlední řadě je důležité také to, jak si své zaměstnance bezpečnostní agentura vybírá a jakým způsobem a jak často je školí. Mezi nejdůležitější kritéria pro výběr bezpečnostní agentury patří mimo jiné dle TOP Security „Praxe v oboru bezpečnostních služeb, kvalita a odbornost zaměstnanců a pravidelné školení zaměstnanců.“.

Kvalitní tým zaměstnanců je bezesporu základem pro kvalitní služby. Za jednu ze svých konkurenčních výhod v oblasti zabezpečení komerčních objektů považuje Robin Doležel z Valhalla Group „Zdravé pracovníky v plné síle, minimálně SŠ vzdělané, pravidelně školené na nejvyšší kvalifikaci a fungující tým pracovníků, kteří jsou schopni komplexně obsluhovat nejmodernější technologie v oboru bezpečnosti.“.

Stejný názor zastává mimo jiné i společnost DALIS Moravia s.r.o., která jako první body mezi zásadními kritérii pro výběr bezpečnostní agentury uvedla „Kvalita, flexibilnost, profesní úroveň zaměstnanců.“.

Reference prověřovat

Kvalitní, dobře popsané a ověřitelné reference jsou základ. Reference zveřejněné na webu či v prezentaci bezpečnostní agentury ale nestačí. Je potřeba si reference ověřit. „Zajímaly by mě také reference, které bych si u současných zákazníků ověřil.“, dodává k tématu Jozef Balog.

Komplexnost služeb

Určitou důležitost hraje i komplexnost služeb. Jistě pro vás bude příjemné, když vám služby fyzické ostrahy, montáž, revize a servis bezpečnostních systémů, ale například také úklidové služby a starost o zeleň zajistí komplexně jedna společnost.

Jako konkurenční výhodu vnímá Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o. „Komplexní služby pro zákazníka(od dodávek a montáží EZS, CCTV, DKV, EPS až po připojení na PCO), vlastní vývojová a technická základna, individuální přístup ke každému zákazníkovi, ke každé zakázce.“. Komplexní služby považuje za důležitý parametr pro výběr bezpečnostní agentury i Severočeská bezpečnostní agentura spol. s r.o., která mezi své hlavní konkurenční výhody uvedla „Komplexní technické služby od projektu, přes realizaci vlastními techniky po koncovou službu střežení.“.

Důležité ale samozřejmě také je, jakou formou související služby bezpečnostní agentura poskytuje. Věnujeme se tomu v další části článku.

Vlastní zaměstnanci či subdodavatelé

Z výzkumu vyplývá, že větší část námi oslovených společností si veškeré služby zajišťuje vlastními zaměstnanci (více než 56%) a méně než polovina využívá menší část služeb realizovaných skrze prověřené a kvalitní subdodavatele. Jednoznačnou výhodou je samozřejmě stav, kdy je bezpečnostní agentura schopna poskytnou veškeré nabízené služby prostřednictvím vlastních, pečlivě vybraných, prověřených a dobře školených zaměstnanců. V případě, že bezpečnostní agentura využívá služeb subdodavatelů, je vhodné si ověřit, kdo bude subdodávku (například úklidové služby) realizovat a jakým způsobem bude bezpečnostní agentura dohlížet na kvalitu provedených služeb.

Náhradní plnění poskytuje 56% z oslovených bezpečnostních agentur

Vyhledávaným benefitem u bezpečnostních agentur je pro zákazníka náhradní plnění, které představuje zajímavý způsob, jak splnit zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Z oslovených agentur jich 56,3 % nabízí využití možnosti náhradního plnění, zbylých 43,8 % nikoli.

Na náhradní plnění panují různorodé názory a je vhodné nahlížet na toto téma i z opačného úhlu pohledu. „Pokud firma nabízí náhradní plnění, znamená to, že musí zaměstnávat minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním omezením. Už to je podle mého názoru proti etice a kvalitativnímu kodexu v oboru poskytovaní bezpečnostních služeb.“, říká k tématu Tomáš Machotka, ředitel bezpečnostní agentury ROGER-security, a.s. . 

Pokud se podíváme na obecné ceny za hodinový výkon ve výběrových řízeních vyhrávají zpravidla agentury s cenou, která je hluboko pod cenou aktuální minimální mzdy. Takže pokud chce agentura přijímat kvalitní zaměstnance do HPP, kteří odvádí profesionální výkon a splňují veškerá kritéria, které by měl zaměstnanec bezpečnostní agentury splňovat, musí je zaplatit alespoň podle platných nařízení o minimální mzdě (ale ani to mnohdy nestačí). Bohužel ne vždy jde tomu, kdo vypisuje výběrové řízení a poptává bezpečnostní služby o kvalitu odváděné práce a v konečném důsledku rozhodne nejnižší kalkulace.“.

Výše popsané by mohl vyřešit zákon o bezpečnostních službách, který by stanovil hodinovou sazbu tak, aby odpovídala minimální mzdě vyplácené zaměstnancům a stanovil by jasná kritéria kvalifikačních a zdravotních podmínek pro zaměstnance pracujících v bezpečnostním oboru. „Podle mého názoru by se tímto krokem, alespoň částečně srovnalo konkurenční prostředí a zvýšila by se konkurence schopnost ostatních společností, které poskytují své služby v odpovídajícím standartu. Tímto by odpadl problém se zneužíváním dotací na pracovníky se zdravotním omezením, kteří podle mého názoru nejsou zbůsobilí k výkonu strážní služby.“, dodává Tomáš Machotka.

K tématu je nutné dodat, že ne každá bezpečnostní agentura zaměstnává osoby se zdravotním postižením na pozicích v oblasti bezpečnosti. Jistě je zde možnost, kdy osoby se zdravotním postižením zastávají ve firmě pozici, která je pro ně, vzhledem k jejich zdravotnímu omezení, adekvátní a bez problému zvladatelná. 

Pojištění odpovědnosti by mělo být samozřejmostí

Jako zákazník samozřejmě chcete ochránit svůj majetek nejen před zloději, ale i v případě, že během zásahu bezpečnostní agentury, která plní smluvní závazky, dojde k poškození vašeho majetku. V takovém případě jste chráněni, a to v rámci pojištění odpovědnosti bezpečnostní agentury. Výše pojištění se liší podle velikosti agentury a rozsahu jejích služeb. Částku pojištění přesahující 50 milionů korun najdete jen u 6,3 % námi oslovených firem. Hranici pojištění dosahující 50 milionů nabízí rovněž pouze 6,3 % agentur, 40 milionů korun poskytuje 3,1 % firem. Spíše se setkáte s nižšími částkami – 30 milionů korun (9,4 %), 20 milionů korun (18,8 %), 10 milionů korun (34,4 %) a méně než 10 milionů korun (21,9 %). Je na Vás zvážit rizika a vyhodnotit potřebnou výši pojištění odpovědnosti.


A jak se samy bezpečnostní agentury snaží uspět v konkurenčním prostředí?

Znalost prostředí a zkušenosti v oboru jsou nedocenitelné

Aby bezpečnostní agentura zvládla do jisté míry předvídat vaše požadavky a mohla pružně reagovat, musí dokonale znát i prostředí, ve kterém působí, což je u společností s dlouholetou tradicí samozřejmostí. Co by uvedl pro příklad Jozef Balog jako konkurenční výhodu firmy? „Je to dlouholetá zkušenost s fyzickou ostrahou komerčních objektů, a to více jak šedesát let. Za tyto roky získala firma DIOL SECURITY zkušenosti v oblasti fyzické ostrahy objektů a majetku. Firma se postupně vyprofilovala v moderní bezpečnostní službu, která nabízí férové podmínky svým obchodním partnerům, ale i vlastním zaměstnancům.

Pěkným shrnutím výhod bezpečnostní agentury, může být reakce od Bezpečnostní agentury ADAS. „Dlouholeté zkušenosti v oboru, profesionální přístup k zadaným úkolům, maximální vstřícnost k zákazníkovi, dobrá komunikace, zázemí silné společnosti, náhradní plnění.“ To vše najdete u kvalitních agentur, které dobře odvedou práci a nezaleknou se jakéhokoli úkolu, který potřebujete při zabezpečení komerčních objektů realizovat. Ať už se jedná o kancelářské komplexy, logistická centra, výrobní haly, provozovny malých nebo velkých obchodů, restaurace, hotelová nebo kulturní zařízení, všude tam oceníte zkušenosti profesionálně vyškolených zaměstnanců ostrahy, kteří vědí, jak mají reagovat v jednotlivých situacích a tím přispějí k dokonalé ochraně vašeho majetku.

Naslouchat klientům a nabídnout vhodné řešení – to je správná cesta k úspěchu

Spokojený zákazník je ten, který je vyslyšen, a proto Václav Vild – ředitel divize SECURITY, HEROS GROUP s.r.o. uvádí, že se firma nebojí pečovat o své klienty. „Potrpíme si na individuální přístup, osobní jednání a každé – byť sebemenší zakázce přikládáme stejnou váhu. Není pro nás rozhodující, zdali potenciální zákazník poptá střežení rodinného domu či výrobního závodu. Prioritní je neustálá péče o zákazníka a informovanost o připravovaných novinkách, které jen zlepší poskytování komerčních bezpečnostních služeb.“ Vzájemná komunikace je prvním krokem k úspěchu a schopný vedoucí pracovník bezpečnostní agentury by měl být schopen nabídnout řešení zabezpečení na míru každému klientovi.

Rovněž bezpečnostní agentura TOP Security je s tímto zajedno: „Nejzásadnější na celém procesu zakázky je vzájemná důvěra klienta a bezpečnostní služby. Z této důvěry a korektního obchodního vztahu vznikají ty nejlepší výsledky a vzájemná spokojenost obou obchodních stran. Chuť a nadšení do další práce za těchto podmínek pohání i všudypřítomné vnímání a naplňován principu win win.“.

Vztah se zákazníky komentuje také zástupce brněnské společnosti Mohlis, která mezi své zásadní konkurenční výhody uvedla mimo jiné "odlišný/přátelštější přístup k zákazníkům" a mezi důležité body pro výběr bezpečnostní agentury zařadila také vzájemné sympatie a kvalitu komunikace mezi klientem a bezpečnostní agenturou.

Zaměstnanec na prvním místě

Například v bezpečnostní agentuře AZR PRAHA agency s.r.o. kladou důraz na „dobrou znalost pracovníků ostrahy, částečný přehled o jejich běžném životě ve smyslu jejich spokojenosti a psychické pohody, komunikativnost v kolektivu a funkčnost vnitřních kontrolních systémů. Konkurence sama o sobě je dnes obrovská, a tak těžko hledat nějaké velké výhody. O všem stejně v poslední řadě vypovídají dobře střežené hodnoty a lidské zdraví.

Podobné priority mají také u společnosti CAMRON PRAHA s.r.o., kde si dávají záležet na spolehlivosti týmu. „Jako konkurenční výhodu určitě vnímáme to, že se snažíme podnikat formou kvality nikoli kvantity, což v praxi znamená, že v našem týmu najdete sice méně zaměstnanců, ale zato kvalitních, u kterých není potřeba je každou chvilku měnit, ale naopak vydrží na daném objektu dlouhou dobu. Dále nabízíme pro naše zaměstnance i zajímavé finanční ohodnocení. To je dáno tím, že veškeré zakázky si pečlivě vybíráme a nesnažíme se brát vše, co je nám nabídnuto a díky tomu stavíme kvalitní tým.“.

Spokojenost zaměstnanců je bezesporu důležitá. A významným způsobem se odráží na celkové kvalitě služeb bezpečnostní agentury. Podle společnosti BARA HK spol.s.r.o. existuje hodně agentur, které využívají své zaměstnance na více prací „Příkladem je situace, kdy agentura nabídne i úklidové služby a tuto práci vnutí strážnému při noční směně. Zde nastává otázka, jak kvalitní je potom strážní služba v tomto objektu, když strážný uklízí.“ Pro klienta je samozřejmě v takovém případě lákavá nízká cena, která se ovšem později odrazí na nedostatečně kvalitní práci zaměstnanců.

Rozsah služeb bezpečnostních agentur se značně liší

V nabídce služeb bezpečnostních agentur často najdete, kromě fyzické ostrahy, také široké portfolio služeb zahrnující zabezpečovací systémy, obsluhu recepce a vrátnice, úklid, údržbu zeleně, správu nemovitostí či další služby. Komplexnost služeb je samozřejmě výhodou. Je ovšem nutné ověřovat, jakou formou budou související služby poskytovány. Zda vlastními zaměstnanci, jejichž činnost je primárně zaměřena na danou službu a mají pro danou činnost odpovídající kvalifikaci, nebo prostřednictvím nějakého partnera, lépe řečeno subdodavatele. Ve druhém případě je vhodné si ověřit, kdo bude danou službu realizovat a jakým způsobem bude bezpečnostní agentura dohlížet na kvalitu těchto služeb, jak již bylo ve článku zmíněno.

Námi oslovené bezpečnostní agentury nabízejí:

 • Fyzickou ostrahu (100 %)
 • Kamerové systémy (90,6 %)
 • Služby na vrátnici (84,4 %)
 • Recepční služby (78,1 %)
 • EZS – elektronické zabezpečovací systémy (75 %)
 • Ostrahu se psem (71,9 %)
 • Připojení na PCO – pult centrální ochrany (62,5 %)
 • Úklidové služby (59,4 %)
 • Správu a údržbu nemovitostí (56,3 %)
 • EPS – elektronické požární systémy (53,1 %)
 • Údržbu zeleně (31,3 %)

 

Cestou široké nabídky služeb se vydala například firma BARA HK spol.s.r.o.: „Naše společnost nabízí kompletní služby, od montáže bezpečnostních zařízení, po provoz vlastního pultu centrální ochrany, včetně vlastních výjezdových skupin. Fyzická ostraha je odstupňována podle potřeb zákazníka. Dokážeme postavit recepční službu (kde je potřeba, ovládá i cizí jazyk). Když zákazník požaduje náhradní plnění dokážeme poskytnout i tuto možnost. Naopak tam, kde je potřeba, vzhledem k charakteru akce či požadavku zákazníka, jsme schopni zabezpečit speciálně vycvičené pracovníky ostrahy.“.

Oslovte bezpečnostní agentury a vyberte si tu nejlepší

V závěru článku si můžete přečíst odpovědi všech bezpečnostních agentur, které se zúčastnily průzkumu. Mohou vám pomoci ujasnit si, co pro vás bude důležité, až se rozhodnete oslovit agentury, a to jednotlivě nebo hromadně například prostřednictvím našeho webu.

Bezpečnostní agentury, které se zůčastnily našeho průzkumu

DALIS Moravia s.r.o.

www.dalis.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Kvalita, flexibilnost, profesní úroveň zaměstnanců. U elektronické ostrahy vše od správného rozvržení zabezpečovacího systému, po správné vyhodnocování událostí na PCO a pravidelný servis. Vše samozřejmě ve vazbě na odpovídající cenu.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Variabilnost služeb, flexibilita a profesionalita za nízkou cenu.

ing. Pavel Mikšátko, TOP Security

www.topsecurity.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Praxe v oboru bezpečnostních služeb, kvalita a odbornost zaměstnanců, pravidelné školení zaměstnanců, výše pojištění odpovědnosti, certifikace ISO, ověřitelné reference.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Naši pracovníci patří k nejlépe vyškoleným na trhu. V oboru bezpečnostních služeb se pohybujeme více než 20 let. Pojištění odpovědnosti v rozsahu 50.000.000 Kč. Certifikace ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001. Veškeré bezpečnostní služby zajišťujeme kmenovými pracovníky. Zvládáme chytré a efektivní propojení fyzické ostrahy a moderních technologií. Využíváme moderní techniku, sledujeme nejnovější trendy a hledáme pro vás chytrá řešení. Vyvíjíme vlastní technická řešení.

Jozef BALOG, obchodní ředitel DIOL SECURITY

www.diol.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Dle mého názoru, kdybych si vybíral firmu na ostrahu komerčních objektů, chtěl bych nejdříve o té dané firmě (bezpečnostní agentuře) něco vědět. Tzn., že bych si určitě domluvil schůzku se zástupcem agentury, nechal si o firmě něco říct, o její historii, působení a určitě by mě zajímali reference, které bych si u současných zákazníků taky ověřil. Dalším důležitým kritériem by byla samozřejmě cena ostrahy. Dále by mě zajímalo odměňování za práci pro pracovníky ostrahy a smluvní poměr mezi zaměstnanci a firmou. Určitě bych neupřednostnil firmu, která zaměstnává své pracovníky na dohody o provedené práci (činnosti), což sice může cenu za hodinu ostrahy snížit, aleje to tím, že neodvádí (neplatí) za zaměstnance, co při klasické pracovní smlouvě.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Je to dlouholetá zkušenost s fyzickou ostrahou komerčních objektů a to více jak šedesát let, které firma působí na trhu. Za tyto roky získala firma DIOL SECURITY zkušenosti v oblasti fyzické ostrahy objektů a majetku.Firma se postupně vyprofilovala v moderní bezpečnostní službu, která nabízí férové podmínky svým obchodním partnerům, ale i vlastním zaměstnancům. Určitě práce se zaměstnanci a osobní přístup ke každému z nich se následně odráží i v jejich přístupu k práci a pracovnímu výkonu každého z nich. Zákazníkům tak můžeme nabídnout profesionální služby s nejlepším poměrem kvality a ceny, zajišťované pečlivě vybranými, vyškolenými a dobře motivovanými zaměstnanci. K tomu jako bonus nabízíme zákazníkovi možnost využití "náhradního plnění" dle § 81, odst. 1 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Robin Doležel - Valhalla Group

www.valhallagroup.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Zkušenost firmy s bezpečností,schopnost řešit problémy v zájmu klienta, kvalitni tým pracovníků, reference, non-stop služba pro případ nenadálé situace

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Zdravé pracovníky v plné síle, minimálně SŠ vzdelane, pravidelně školené na nejvyšší kvalifikaci a fungující tým pracovníků, kteří jsou schopni komplexně obsluhovat nejmodernější technologie v oboru bezpečnosti

R.Knill, CAMRON PRAHA s.r.o.

www.camron.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

-Historie firmy
-Pojištění firmy
-Reference firmy

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Jako konkurenční výhodu určitě vnímáme to, že se snažíme podnikat formu kvality nikoli kvantity, což v praxi znamená, že v našem týmu najdete sice méně zaměstnaců, ale za to kvalitních u kterých není potřeba je každou chvilku měnit, ale naopak vydrží na daném objektu dlouhou dobu. Dále nabízíme pro naše zaměstnance i zajímavé finanční ohodnocení, to je dáno tím, že veškeré zákázky si pečlivě vybíráme a nesnažíme se brát vše co je nám nabídnuto a díky tomu stavíme kvalitní tým.

MARCO GROUP s.r.o.

www.marcogroup.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

komplexnost nabízených služeb a reference

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

praxe více než 23 let v oboru, stabilní a široká škála nabízených produktů

Global Security s.r.o.

www.gbsecurity.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Zkušenost agentury a školení zaměstnanců pro výkon + rozšířené portfolio.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Lokální působnost a znalost. Široké, ale navazující portfolio a zkušené pracovníky vedoucích pozic.

ROBES SBS s.r.o.

www.robes.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

znalost místa, kontakty, reference, pověst

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Moje výhoda je ta, že jsem místní a dělám jen bezpečnostní službu, nic jiného. Nemám prakticky žádnou fluktuaci, mám stálé zaměstnance, kteří znají perfektně terén.

AZR PRAHA agency s.r.o.

www.azrpraha.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Kvalifikovanost, profesionalita, tradice, spolehlivost a vše co k tomu, aby toto bylo na vysoké úrovni včetně toho, co k naplnění těchto pojmu patří a že toho je mnoho, počínaje výběrem vhodných zájemců o práci strážných a posléze jejich zařazení na výkon služby tak, aby sloužili na úseku, který jejich charakteru profesionality bude "sedět" nejvíce. Ne každý je skvělý na dispečinku a ne každý na úseku zásahové služby. Spolu ale, jsou skvělý tým.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Dobrou znalost pracovníků ostrahy, částečný přehled o jejich běžném životě ve smyslu jejich spokojenosti a psychické pohody, komunikativnost v kolektivu a funkčnost vnitřních kontrolních systémů. Konkurence sama o sobě je dnes obrovská a tak těžko hledat nějaké velké výhody. O všem stejně v poslední řadě vypovídají dobře střežené hodnoty a lidské zdraví.

SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o.

www.sba-security.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Pult centrální ochrany, nonstop dispečink, reference, délka existence společnosti na trhu

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Komplexní technické služby od projektu, přes realizaci vlastními techniky po koncovou službu střežení

ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA a.s.

www.coska.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Spolehlivost a kvalita služeb

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Více jak 20 let na trhu a zkušenosti.

Bezpečnostní agentura ADAS

www.adas.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Délka působení v oboru, zkušenosti, cena, poskytování služeb vlastními zaměstnanci, odpovědnost za případnou škodu

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Dlouholeté zkušenosti v oboru, profesionální přístup k zadaným úkolům, maximální vstřícnost k zákazníkovi, dobrá komunikace, zázemí silné společnosti, náhradní plnění

NERO TRADE a.s. - NERO SECURITY

www.nerotrade.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Samozřejmě při výběrech zabezpečovací agentury by se klient měl dívat hlavně na zkušenosti bezpečnostní agentury. Ověřit si že jde o spolehlivou firmu s tradicí v tomto oboru, která má již nějakou historii. Také ale v dnešní době dbát na úměrnou cenu za tyto služby.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Naších předností je několik. Nejvíce bych vytyčil dlouhodobou praxi v oblasti ostrah heren a casin v ČR kde již naše jak fyzické ostrahy tak EZS fungují bezkonkurenčně a naší zákazníci jsou s našimi službami velice spokojeni. Další velkou výhodou je spolupráce s zabezpečovacím systém Jablotron kdy naši technici mají certifikované osvědčení na instalací těchto systémů tak i na kompletní realizaci jak soukromých tak veřejných nemovitostí a samozřejmě díky této spolupráce nabízíme velice zajímavé ceny na zabezpečovací systémy Jablotron.

TRUE AGENCY SECURITY s.r.o.

www.tas-security.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

zkušenost,reference, soběstačnost, flexibilita

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

zkušenost a flexibilita

Mohlis - Brno

www.zabezpecenimohlis.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Kvalita práce, kvalita produktu, komunikace, sympatie, spolehlivost

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Rodinná společnost - odlišný/přátelštější přístup k zákazníkům, preciznost přípravy a provedení cenové nabídky

BA Hasim s.r.o.

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

-kvalita nabízených služeb, strážných,praxe BA v dané oblasti, schopnost realizace požadavků

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

- zkušenosti

Vladimír Novotný - SVN

www.security-svn.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Dlouholetá tradice, spolehlivost, flexibilita

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Dlouholeté zkušenosti a znalosti v oboru ostrahy osob a majetku ( od roku 1995 ).

Remiáš Petr, HG Security

www.hg-security.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Záleží na klientovi, ale pořád se převážně klient rozhoduje podle ceny. Bohužel si myslí že za cenu okolo 100,- / hod. se mu dostane kvalifikovaný a zdravotně způsobilí personál. Pak se bohužel nestačí divit.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Nevím jestli to lze nazvat výhodou, ale snažíme se o obsazení pozic personálem který má dostatečné předpoklady jak po mentální tak fyzické stránce. Každá zakázka je individuální a tak k jejich řešení je třeba přistupovat s ohledem na všechny okolnosti.

Václav VILD - ředitel divize SECURITY, HEROS GROUP s.r.o.

www.heros.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

"Především se jedná o individuální přístup při kontaktu s poptávajícím subjektem, osobní kontakt při představení komplexní nabídky na ostrahu objektu a variantní řešení šité přímo na míru a požadavky zákazníka.
V neposlední řadě jsou rozhodujícími faktory také:
technické zázemí agentury, vybavení dohledového polachového centra, proškolení pracovníci z řad operátorů, ale také výjezdu, povinná certifikace, výše pojištění, historie firmy a nabízená přenosová technologie."

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Především nadčasovost v technické úrovni společnosti, paralelní souběh PCO, cloudové služby, aplikace pro zákazníky v podobě vzdáleného dohledu, videoverifikace a 6 nezávislých a zálohovaných přenosových tras.

SKUPINA IPO

www.ipo.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Bezpečnostní agentura by měla: 1. umět optimálně kombinovat strážné s technickým zabezpečením (v zájmu efektivního a cenově přijatelného systému ostrahy), 2. mít silnou zaměstnaneckou základu (kvalitní a kvalifikované strážné), 3. být pojištěna proti zaviněným škodám ve střeženém objektu (s pojistným limitem kryjícím celou škodu)

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

1. Každoroční periodické školení strážných z bezpečnostních postupů (strážní mají neustále v paměti, jak reagovat za každé situace), 2. Individuální metodika ostrahy pro každý objekt (zohledňuje bezpečnostní rizika a provozní potřeby daného objektu), 3. Členství v odborných sdruženích (sdílení know-how pro neustálé zdokonalování poskytovaných služeb), 4. Celorepubliková působnost (umožňuje zajistit stejnou kvalitu ostrahy ve všech objektech podniků s více pobočkami).

ARAGON Security s.r.o.

www.aragonsecurity.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

nejnižší nabídková cena

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

individuální a operativní přístup k jednotlivým zakázkám

BLESK Servis s.r.o.

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Poměr "cena/výkon" (tedy cena v porovnání s klientem požadovaným rozsahem služby), zkušenosti BA s ostrahou obdobných objektů, flexibilita vedoucích pracovníků zakázek...

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Cena služeb, osobní přístup a flexibilita, nízkostupňová struktura vedení společnosti (manažeři zakázek přímo podřízeni majitelům firmy, kteří intenzivně dohlížejí na chod firmy včetně rychlého řešení požadavků a reklamací klientů).

BARA HK spol.s.r.o.

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

"Zjištění referencí kterými se agentura prezentuje, Jak dlouho je agentura na trhu, Co agentura nabízí za služby ( nejlépe kompletní servis), V dnešní době i reálnou cenu za střežení ( nízká cena je sice hezká pro zákazníka ale pokud si neuvědomí , že cena se rovná kvalita většinou se dostává do situace kdy kvalita zabezpečení je špatná.) Další věcí je i vlastní kontrolní systém , který agentura nabízí ."

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Naše společnost nabízí kompletní služby tudíž od montáže bezpečnostních zařízení , provoz vlastního pultu centrální ochrany včetně vlastních výjezdových skupin . Fyzická ostraha je odstupňována podle potřeb zákazníka kde dokážeme postavit recepční službu ( kde je potřeba i ovládá cizí jazyk) , kde zákazník požaduje náhradní plnění dokážeme poskytnout i tuto možnost, naopak kde je potřeba vzhledem k charakteru akce či požadavku zákazníka jsme schopni zabezpečit speciálně vycvičené pracovníky ostrahy.

ALI 21, s.r.o.

www.ali21.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Kvalita služeb, spolehlivost a zodpovědnost zaměstnanců

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Zkušenosti - 13 let na trhu, Kvalitní příprava

PA PMM Jelínek s.r.o.

www.czsservice.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Zkušenosti, znalosti, profesionalita

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Jednání s klientem i zákazníkem

Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o.

www.gral-cbs.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Reference o společnosti, její historie a postavení na trhu, kvalifikační předpoklady(ISO, členství v oborovém společenství), rozsah nabízených produktů a činností, kvalita

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Komplexní služby pro zákazníka(od dodávek a montáží EZS, CCTV, DKV, EPS až po připojení na PCO), vlastní vývojová a technická základna, individuální přístup ke každému zákazníkovi, ke každé zakázce

JV Agency Servis s.r.o.

www.jvagencyservis.cz 

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Kontrola služby.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

Flexibilita, individualita.

Pavel Sedláček - GRIT-US

Jaká kritéria jsou dle Vašeho názoru důležitá při výběru bezpečnostní agentury pro zabezpečení komerčních objektů?

Na základě dotací je trh nevyvážený. Každá větší agentura zaměstnává osoby se sníženou pracovní schopností. Takže osoby OZP a ZTP jsou na prvním místě v souvislosti s dotacemi od státu. Pak se to odráží ve výběrových řízeních s výší hodinou nabídky firmám, které službu požadují nebo hledají.

Co považujete za svou konkurenční výhodu (či výhody) v oblasti zabezpečení komerčních objektů?

To jsem napsal. Nabídková cena rozhoduje, neboť je to pro firmy náklad. Nikdo dnes nekouká na kvalitu služby. Snad jen zahraniční firmy.

Roger-security, a. s.

www.rogersecurity.cz

Společnost vyplnila pouze část odpovědí sloužících pro statistické údaje. Odpovědi k textovým dotazům nebyly vyplněny.

VIP SON SECURITY s.r.o.

www.vipson.cz 

Společnost vyplnila pouze část odpovědí sloužících pro statistické údaje. Odpovědi k textovým dotazům nebyly vyplněny.

VIP DEFENSE s.r.o.

www.vipdefense.cz

Společnost vyplnila pouze část odpovědí sloužících pro statistické údaje. Odpovědi k textovým dotazům nebyly vyplněny.

SCSA Security s.r.o.

www.scsasecurity.cz

Společnost vyplnila pouze část odpovědí sloužících pro statistické údaje. Odpovědi k textovým dotazům nebyly vyplněny.

Počet firem pro odeslání poptávky: 0Vyplnit poptávkuZavřít ×